Mercado: CERRADO

AGRO $41,00 -0,97% baja ALUA $13,25 0,38% up APBR $90,00 -0,39% baja AUSO $112,00 0,31% up BMA $217,50 0,35% up BOLT $11,20 -1,32% baja CECO2 $15,10 3,78% up CEPU $31,20 0,65% up COME $4,43 3,02% up CRES $33,80 -1,17% baja DGCU2 $34,05 4,77% up EDN $36,95 0,41% up ERAR $13,40 1,52% up FRAN $125,20 0,28% up GGAL $94,35 0,59% up JMIN $60,70 4,03% up MIRG $481,15 0,16% up PAMP $46,45 3,45% up PETR $100,50 2,13% up PGR $13,45 -1,82% baja SAMI $131,00 -0,04% baja TECO2 $110,00 -2,48% baja TGNO4 $60,60 -0,66% baja TGSU2 $73,90 -1,40% baja TRAN $40,85 2,13% up TS $230,50 -0,45% baja YPFD $401,90 0,73% up