Mercado: ABIERTO

AGRO $41,70 1,09% up ALUA $11,60 2,20% up APBR $73,90 1,37% up AUSO $108,00 2,86% up BMA $165,80 0,45% up CECO2 $14,30 1,42% up CEPU $25,35 4,32% up COME $3,08 -0,32% baja CRES $32,40 -0,15% baja CTIO $39,75 -0,75% baja DGCU2 $28,45 -1,90% baja EDN $27,90 0,54% up ERAR $11,75 -0,84% baja FRAN $96,35 0,78% up GGAL $72,10 -1,03% baja JMIN $48,50 -1,02% baja MIRG $334,50 -0,99% baja PAMP $43,10 1,17% up PETR $83,50 -0,36% baja SAMI $123,50 1,19% up TECO2 $102,20 -0,10% baja TGNO4 $41,40 -0,36% baja TGSU2 $61,65 -0,24% baja TRAN $31,75 -1,55% baja TS $234,50 0,19% up YPFD $348,90 -1,66% baja