Mercado: CERRADO

AGRO $23,70 1,28% up ALUA $13,10 -0,76% baja APBR $83,30 -0,83% baja AUSO $98,20 -1,95% baja BMA $207,00 4,02% up BOLT $9,39 1,51% up CECO2 $15,35 2,68% up CEPU $30,00 4,35% up COME $4,27 -0,70% baja CRES $36,15 0,84% up DGCU2 $42,75 0,47% up EDN $42,10 3,95% up ERAR $13,25 2,32% up FRAN $128,30 1,74% up GGAL $111,50 4,74% up JMIN $64,00 0,47% up MIRG $484,00 0,79% up PAMP $44,35 0,11% up PETR $94,00 -1,42% baja PGR $10,00 1,94% up SAMI $106,60 0,05% up TECO2 $128,00 -0,08% baja TGNO4 $65,00 5,26% up TGSU2 $79,90 6,53% up TRAN $44,90 0,22% up TS $263,10 3,85% up YPFD $381,55 -0,81% baja